Charakterystyka aparatury diagnostycznej EKG

Kardiologia, jako jeden z najważniejszych i największych działów medycyny, wypracowała sobie wiele różnych metod badania serca, ale żadna nie osiągnęła takiego poziomu prostoty i skuteczności jak elektrokardiografia, którą umożliwiają aparaty EKG. Bezpieczeństwo i łatwość tego sposobu przyczyniła się do jej popularności, a co za tym idzie, do powszechności tego typu urządzeń we współczesnych szpitalach.

Aparaty EKG wykorzystują obecność potencjału elektrycznego przy skurczu mięśnia – w tym wypadku sercowego. Poprzez odpowiednio rozmieszczone elektrody, które rejestrują tę elektryczną aktywność, można stworzyć wykres różnicy napięć między dwiema elektrodami, które dostarczają nam bardzo dużo informacji odnośnie tego, w jaki sposób pracuje serce osoby poddawanej badaniu. Z racji prostoty tej metody, wynalazki i odkrycia, które przyczyniły się do wynalezienia urządzenia, można datować już na XIX wiek, by w pierwszej połowie XX wieku urządzenia do badania EKG zaczęły być używane w szpitalach w celach diagnozy chorób serca.

Aparatura EKG to urządzenia, które przeszły zaawansowany proces ewolucji od momentu wynalezienia po dziś dzień – poprzez różnego rodzaju modyfikacje aparaty EKG były coraz skuteczniejsze, gdyż poszerzała się lista schorzeń i zaburzeń, które można było wykryć za pomocą elektrokardiografii. Obecnie urządzenia diagnostyczne EKG nadal nie są niezawodnym kryterium obecności lub braku choroby, tym niemniej pozostają bardzo efektywnym narzędziem diagnostycznym, zwłaszcza w rękach wykwalifikowanego lekarza, który na podstawie elektrokardiogramu, czyli wydruku z aparatu przedstawiający wykres potencjałów rejestrowanych przez elektrody, potrafi wnioskować o różnych zaburzeniach kardiologicznych lub ich braku.

Nie zmienia to jednak faktu, że aparaty EKG powinny być w dalszym ciągu usprawniane, a przy zakupie należy mieć na względzie jego właściwości, by jeszcze bardziej ułatwić prace kardiologom z całego świata, używających diagnostycznych urządzeń niemal każdego dnia pracy na oddziale w szpitalu.