Dostęp do zaopatrzenia ortopedycznego dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne stanowią w polskim społeczeństwie sporą część populacji. Tych z najwyższym, określanym, jako znaczne, stopniem ograniczenia jest aż 27% całości, z czego znaczna część to ludzie w wieku młodym, tzw. produkcyjnym.

Przyczyny upośledzenia ruchowo-zmysłowego

Przyczyn niepełnosprawności bywa wiele, począwszy od odziedziczonych chorób, po wypadki samochodowe czy w miejscu pracy, prowadzące do trwałego uszkodzenia ciała. 30-latek, który traci sprawność nóg jest praktycznie skazany na życie w obszarze społecznego marginesu z uwagi na małe zainteresowanie jego ograniczeniami.

Problemy osób niepełnosprawnych bywają różne, zależnie od tego, jakie organy nie funkcjonują poprawnie. Może to być wada wzroku lub słuchu, albo schorzenia ortopedyczne, uniemożliwiające poruszanie się. Chęć uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym takich osób jest ogromna, dlatego warto wychodzić im naprzeciw dbając o różnego typu udogodnienia.

Środki osobistego transportu dla niepełnosprawnych

Najważniejszym z nich jest dostęp do środków medycznych takich, jak elektryczne wózki inwalidzkie, pozwalające na swobodne poruszanie się zarówno w obrębie domu, ale przede wszystkim na większe odległości poza miejscem zamieszkania. Dla osoby niemogącej chodzić nawet pokonanie drogi do odległego o 100 m sklepu spożywczego jest często przeszkodą nie do przejścia, a długotrwała wizyta w hipermarkecie to przysłowiowy Mount Everest.

Dostępność sprzętu to szansa nie tylko na usamodzielnienie się, poczucie niezależności od opieki innych, ale także podnoszenie własnej wartości społecznej i budzenie aktywności, zamiast popadania w stany depresyjne czy przyjmowania postawy przetrwania.

Dostęp do urządzeń ortopedycznych

Odpowiednio zorganizowane zaopatrzenie ortopedyczne zapewnia takim osobom dostęp do niezbędnych urządzeń rehabilitacyjnych, usprawnia ich życie nie tylko pozytywnie wpływając na samopoczucie, ale pozwala też na aktywne życie. Problemy osób z wadami narządu ruchu nie ograniczają się przecież jedynie do chodzenia. Wyzwaniem jest konieczność skorzystania z toalety, kąpieli, wsiadanie do autobusu czy wejście do mieszkania na piętrze. Dostęp do sprzętu i usuwanie barier to krok w kierunku godnego życia.